Musikken i gudstjenesten

Pigekoret medvirker ved gudstjenester fremover.

Fremfor, som hidtil at have halvdelen af Pigekoret med sammen med kirkesangeren, er præster og organist i samråd med menighedsrådet enedes om, at nogle gudstjenester varetages af Pigekoret alene (med fuld besætning) og andre af kirkesangeren.
Det skulle gerne give basis for bedre at udnytte korets potentiale til gavn og glæde for menigheden.
Samtidig vil det give et mere varieret udbud af gudstjenester.

Gudstjenestens forløb

Gudstjenesten søndag formiddag kaldes traditionelt for ”højmessen”. Her følger vi den danske højmesseliturgi – med de lokale variationer, som en højmesse altid vil have.

Hver sognepræst har hver sin folder om gudstjenestens forløb, i den samme folder fides praktiske informationer i forbindelse med dåb og fotografering.   

Klik på det enkelte billede og se folderen!