Menighedsrådsmøder

12maj

Menighedsrådsvalg

12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne 
På orienteringsmødet …

12maj