Du er her: 
torsdag11jan2018

Eftermiddagsmøde

torsdag11jan2018 kl. 14:30 - 16:30

Tenor, Simon Mott 

"Tenoren er operaens helt"

Repertoiret spænder fra Haydn over Mozart til Tosti, samt det mere folkelige lag med operetter og klassiske musicals fra Farinelli til Chess.