Du er her: 
torsdag21mar2019

Eftermiddagsmøde

torsdag21mar2019 kl. 14:30 - 16:30

Forfatter og musiker Tony From Petersen kommer og fortæller om sin bog ”Thorødrenge”.

”Thorødrenge” beretter om et ”hjørne af barndommens land” for tusindvis af københavnske drenges liv på godt og ondt på svagbørnskolonien ”Thorøgård” på øen Thorø ud for Assens. Foredraget er en hudløs ærlig, socialdokumentarisk skildring af en børnekultur og dens hårde vilkår for en stor gruppe københavnske drenge. Drengenes hverdag fortælles gennem en niårig drengs oplevelser på kolonien ”Thorøgård”, langt fra hjemmet, kammeraterne og familien i København. De tusindvis af københavnerdrenge, som på skolens anbefaling, måtte tilbringe måneder på svagbørnskolonierne, kom ofte fra socialt dårligt stillede hjem med ringe boligforhold, skilsmisser, alkohol og arbejdsløshed. 

Foredraget beskriver de glæder og afsavn som de små drenge oplevede, når de blev sendt hjemmefra i 3 lange måneder, for at leve sammen med 60 fremmede drenge, lære at begå sig i en drengekultur, delt op i stærke og svage. Det er også fortællingen om at masser af frisk luft, god nærende mad samt et omsorgsfuldt stampersonale var udgangspunktet for arbejdet i svagbørnskolonierne bl.a. ”Thorøgård”.

Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne, som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30.
Deltagelse er gratis, men kaffe og kage koster 20 kr.