Du er her: 
torsdag09jan2020

Mød Bendt Bendtsen

torsdag09jan2020 kl. 14:30 - 15:30

En politisk ildsjæl fortæller om sin opvækst på slægtsgården ”Østergaard” i Allesø nord for Odense, som har været i slægtens eje side 1783. Han fortæller om tiden på Odense Friskole, arbejdet i landbruget og glæden ved naturen og jagten. Som stor dreng slog han sine folder som FDF’er (Frivillige drenge- og pigeforbund), på Kastaniegården i Næsby, som i dag er omdannet til daginstitution. 

Efter en tur i livgarden, hvor han var absolut benjamin, var det egentlig meningen, at Bendt Bendtsen skulle på Landbohøjskolen, men medens han havde været soldat, havde reglerne for optagelse desværre ændret sig, og der skulle tænkes nye tanker. Valget faldt på Politiskolen, hvor han blev optaget og gjorde tjeneste i 25 år. Den politiske interesse havde altid været der, så det var for ham helt naturligt, at engagere sig og valget faldt på Det Konservative Folkeparti, et parti som på et tidspunkt førte ”ildsjælen” ind i kommunalpolitik i Odense. 

Derefter gik det stærkt, og ”bondedrengen” blev valgt til Folketinget, blev formand for partiet, og blev på et tidspunkt økonomi- og erhvervsminister og sluttede som vicestatsminister. Bendt Bendtsens politiske karriere sluttede med 10 år i Europa-Parlamentet. Kom og hør Bendt Bendtsen med egne ord fortælle sin historie ”Fra Bondedreng til Vicestatsminister”.

Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne, som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30. 
Entre inkl. kaffe og kage koster 20 kr.