Søndagens gudstjeneste

Gudstjenesten
Søndagens gudstjeneste er en traditionel højmesse kl. 10.00 med prædiken og altergang. Den varer ca. en time.

Se oversigt over hele gudstjenestens forløb her:

Søndagsgudstjeneste med altergang i Næsby Kirke v. Marie Holm

Søndagsgudstjeneste med altergang i Næsby Kirke v. Dennis Jessen Jørgensen

Dog er den første søndag hver måned en musikgudstjeneste kl. 16.00, hvor formen er bevaret, men musikken varierer fra gang til gang. Se under punktet ”Musikgudstjenester”.

Salmesang
Ved søndagens gudstjeneste synger enten kirkesangeren eller Næsby Kirkes Pigekor for på menighedssangen. Vi synger først og fremmest salmer fra Den danske salmebog, men vi benytter os også af Lutherrosen – 17 salmer.

Hør salmerne fra salmebogen her:
https://www.dendanskesalmebogonline.dk

Dåb og børn i kirken
Dåben foregår før prædikenen, når Marie Holm har tjenesten og efter prædikenen, når Dennis Jessen Jørgensen har tjenesten. Der er max 4 dåb på almindelige søndage og max 2 på helligdage som f.eks. påskedag. Se mere under ”Livets begivenheder” om dåb.

Børn er meget velkommen i kirken til hele gudstjenesten også til altergang. Men bliver tiden for lang, så er der legetøj og bøger til børn i våbenhuset, hvor man også er velkommen til at lege under prædikenen.

Altergang
Til altergang serveres oblater og druesaft, så alle kan deltage. Præsten kommer gerne ned til dem, der ønsker at gå til nadver, men ikke kan komme op i koret pga. trappetrin.

Fotoregler
Det er kun tilladt at tage billeder under indgangsprocession og udgangsprocession.

Kirkebil
Ældre og gangbesværede kan rekvirere en taxa til gudstjenester. Henvendelse senest en uge før til kirkekontoret.

Prædiken
Præsterne vælger ikke selv, men prædiker altid over et stykke fra Bibelen, som er fastlagt på forhånd.

Læs søndagens tekst her: https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst