Du er her: 

Gravsted på Næsby kirkegård

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kiste eller urne såvel i nye som i bestående gravsteder sker ved henvendelse til Næsby kirkes graverkontor.
Der kan erhverves brugsret til et gravsted (forud fæste), uden der sker nogen nedsættelse af kiste eller urne, vedligeholdelsen skal da overdrages til kirkegården mod betaling ved årlig regning.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graverkontoret et gravstedsbrev.

Gravstedsret kan erhverves til et gravsted for personer som:

  • Havde bopæl i kommunen og tilhørte folkekirken.
  • Havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var tilknyttet sognet.
  • Havde bopæl i kommunen uden at tilhøre folkekirken.

Når der udlægges gravplads til en ægtefælle eller samlever, kan der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle eller samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads, hvis dette er praktisk muligt.

Kirkegårdsvedtægt

Erhvervelse af gravsteder sker i henhold "Vedtægt for Næsby Kirkegård, Odense kommune, Hjallese provsti, Fyens stift" afsnit BGældende vedtægt er revideret marts 2006.

Se hele vedtægten på følgende link - Vedtægt

Kontakt til Kirkegården

Henvendelse med forespørgsel om Kirkegården kan rettes til:

Graver Jens-Ole T. Rasmussen
Træffes hverdage 12-12.30.
Tlf. 66 18 00 89 / 23 21 88 26
E-mail: graver@naesbysogn.dk