Næsby Kirkegård

Afdeling K

Området er beliggende nord og syd for kirken og benyttes til kistegravpladser.
Gravstedet er fredet i 20 år med mulighed for forlængelse.
Der kan nedsættes urner i disse gravsteder.
Gravstedet med individuel anlægning og sten kan vedligeholdes af de pårørende eller af kirkegården mod et fastsat beløb.

Afdeling U

Området er beliggende vest for kirken ved Kirkegårdens Allé og anvendes til urnebegravelser.
Gravstedet er fredet i 10 år med mulighed for forlængelse.
Gravsted med individuel anlægning og sten kan vedligeholdes af de pårørende eller af kirkegården mod et fast beløb.

Afdeling E

Afdelingen er anlagt i 2002 og indeholder nye gravstedstyper, som ikke allerede forefindes på kirkegården.
Mindehaven er anlagt som en individuel markering af det enkelte gravsted indenfor mindehavens rammer.
Al vedligeholdelse foretages af kirkegården.

Afdeling F

Området er beliggende sydligst i forhold til kirken og er udlagt til fællesplæne for urne- og kistebegravelser.
Navnepladerne er ens udformet, og der er mulighed for at anvende godkendt vase til blomster.
For urnegravpladserne i plænens østligste del er fredningstiden 10 år.
For kistegravpladserne i plænens vestligste del er fredningstiden 20 år.
For begges vedkommende med mulighed for forlængelse.

Afdeling UK

Området er beliggende øst for kirkens kor og er udlagt som fællesplæne til anonym eller ukendt urnegrav.
Et stenbed i plænen markerer fælles blomsterplads.
Kirkegården vedligeholder.

Afdeling S - Skovkirkegården

Afdelingen ligger mellem kirken og materialpladsen under de smukke gamle bøge og egetræer og vil komme til at indeholde gravstedstyper til urner med opretstående gravminde og gravminde i græs.

Selve gravpladsen er cirkelformet med beplantning i midten.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården, så der ikke pålægges de pårørende forpligtelser til at renholde det enkelte gravsted.