Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. 
Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom til ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmand undervisning

Konfirmand undervisningen i Næsby begynder hver år i september og vil foregå i Næsby Kirke og Sognegård.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi holder andagter, synger, ser film, er kreative og tager også på en udflugt.

Undervisningen strækker sig over 18 eftermiddage, 2 hele skoledage, en udflugt og evt. andre aktiviteter som konfirmandtræf i Odense Domkirke.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den ungdomsgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

Kroggårdsskolen:

Meddelelse omkring undervisningsstart og intro-gudstjeneste med efterfølgende informationsmøde lægges på Kroggårdsskolens forældre-intra inden sommerferien. Ved skolestart vil de 7. klasses elever, der bor i Næsby Sogn, også modtage et brev fra sognepræst Marie Holm med et indskrivningskort, som skal udfyldes, underskrives af både forældre og konfirmand og medbringes til informationsmødet.

Bor eleven ikke i Næsby sogn, men ønsker at blive konfirmeret her, er det også muligt. Man tager blot kontakt til Marie Holm, så man får de rette oplysninger omkring undervisningen m.m.

Næsby Skole:

Sognepræst Dennis Jessen Jørgensen vil ved skolestart uddele invitationer til deltagelse i konfirmationsundervisningen samt tidspunkter for forældremøder til Næsby Skoles nye 7. klasser.

Sådan forgår konfirmationen

Ved konfirmationer i Næsby Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. 
Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på et sæde ud for den bænkerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. 
Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. 
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Datoer for konfirmation

Datoer for konfirmation bliver 4 år frem fastsat af sognets præster.

De nye datoer offentliggøres i juni måned på hjemmesiden og findes også i kirkebladet, der udkommer til august.

Der er frit valg for Kroggårdsskolens elever mellem de to datoer.
Valget oplyses først til præsten ved undervisningsstart.
Du kan finde oplysninger om disse datoer 
her

Læs mere om konfirmation i Næsby Kirke under menupunktet "Børn og unge".