Du er her: 

Kirkekontor

Næsby Sogns Kirkekontor
Bogensevej 92, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 01 78
E-mail: naesby.sognhjallese@km.dk

Åbningstid: mandag-onsdag 10-13, torsdag 12-16.
Fredag lukket

Henvendelser kan ske pr. telefon eller e-mail eller ved personligt fremmøde i kirkekontorets åbningstid.

Send en besked til Næsby Kirke

Kordegn

 Kordegn Marianne Skovgaard Nielsen

Varetager det daglige arbejde på Næsby Kirkekontor, et arbejde som bl.a. omfatter registrering af fødsler, vielser, dødsfald og navneændringer.

I samarbejde med præsterne og øvrigt personale tilrettelægges de kirkelige handlinger.

Er tillige sekretær og kasserer for menighedsrådet.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan bede kirkekontoret rekvirere en kirkebil (taxa) til gudstjenester og møder i sognegården.

Sygebesøg, hjemmealtergang m.m.

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, også når det drejer sig om ophold på sygehus.