Du er her: 

Menighedsrådets opgaver

 1. Understøtte og deltage i kirkens liv og vækst.

 2. Værne og vedligeholde kirkegården med
  tilhørende bygninger og sørge for at tilpasse
  kirkegården efter behovet for gravsteder.

 3. Vedligeholde præstegårdene.

 4. Administrere kirkens økonomi.

 5. Varetage funktionen som arbejdsgiver for
  kirkens og kirkegårdens personale.

 6. Værne og vedligeholde kirken og kirkens
  øvrige bygninger.

Temadag / Budget 2018 mål

Temadag Klik her!

Budget 2018 mål Klik her!

Menighedsrådet

Hvem er i Menighedsrådet?

Menighedsrådet består af formand Parly Dupont Larsen, næstformand Jørgen Ærenlund Olsen, kasserer Morten Øbro Pedersen, kirkeværge Jørgen Engstrøm, Rasmus Schnefeld, John Braad Hansen, Kenneth Mc Kay Boyle, Sanne Holton, Ulla Foged Lund, Illona Bokær (ej tilstede), sognepræst Marie Holm og sognepræst Dennis Jessen Jørgensen. 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder holdes normalt den sidste tirsdag i måneden kl. 18.30 undtagen juli og december måneder. Afvigelser kan dog forekomme. Møderne holdes i Sognegården, Bogensevej 92, Næsby.

Møderne er offentlige, så alle er velkomne, men tilhørere har ikke taleret.

Mødedatoer kan ses nedenfor og i "Aktivitetskalenderen".

 

 

Kalender

29okt kl. 18:30

Offentlig menighedsrådsmøde

29okt kl. 18:30

Kasserer

Morten Øbro Pedersen
Ågade 42
5270 Odense N

Kontaktperson

Jørgen Ærenlund Olsen
Bogensevej 18
5270 Odense N
E-mail: kontaktperson@naesbysogn.dk

Medlem af følgende udvalg:
Valgbestyrelse
Visions- og strategi udvalg
Folkekirkens Skoletjeneste

Medlem

John Braad Hansen 
Klokkevænget 12,
5270 Odense N.

Medlem af følgende udvalg:
Kirke/Kirkegårds og bygningsudvalg
Gudstjeneste udvalg

Formand

Parly Dupont Larsen
Store Klaus 41,
5270 Odense N. 

tlf. 66182828 / 60751150
E-mail: formand@naesbysogn.dk

Medlem af følgende udvalg:
Kirke / Kirkegårds og bygningsudvalg
Forretningsudvalg
Kunstudvalg

Sognepræst og Formand for aktivitetsudvalget

Dennis Jessen Jørgensen
er født medlem af menighedsrådet.

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalg
Forretningsudvalg

Sognepræst

Marie Holm
Er født medlem af menighedsrådet.

Medlem af følgende udvalg:
Gudstjenesteudvalg
PR- og medieudvalg
Vision- og strategi udvalg
Folkekirkens Skoletjeneste

Kirkeværge

Jørgen Engstrøm
Hedemarken 32
5450 Otterup
E-mail: kirkevaerge@naesbysogn.dk
Tlf. 66189779 / 51200931.

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalg
Kirke/Kirkegårds og bygningsudvalg (som Kirkeværge)

Medlem

Ulla Foged Lund
Store Klaus 16,
5270 Odense N

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalg
Frivillig udvalg
Repræsentant i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde