Du er her: 

Menighedsrådets opgaver

 1. Understøtte og deltage i kirkens liv og vækst.

 2. Værne og vedligeholde kirkegården med
  tilhørende bygninger og sørge for at tilpasse
  kirkegården efter behovet for gravsteder.

 3. Vedligeholde præstegårdene.

 4. Administrere kirkens økonomi.

 5. Varetage funktionen som arbejdsgiver for
  kirkens og kirkegårdens personale.

 6. Værne og vedligeholde kirken og kirkens
  øvrige bygninger.

Temadag / Budget 2018 mål

Temadag Klik her!

Budget 2018 mål Klik her!

Menighedsrådet

Hvem er i Menighedsrådet?

Menighedsrådet består af formand Parly Dupont Larsen, næstformand Jørgen Ærenlund Olsen, kasserer Morten Øbro Pedersen, kirkeværge Jørgen Engstrøm, Rasmus Schnefeld, John Braad Hansen, Kenneth Mc Kay Boyle, Sanne Holton, Ulla Foged Lund, Illona Bokær (ej tilstede), sognepræst Marie Holm og sognepræst Dennis Jessen Jørgensen. 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder holdes normalt den sidste tirsdag i måneden kl. 18.30 undtagen juli og december måneder. Afvigelser kan dog forekomme. Møderne holdes i Sognegården, Bogensevej 92, Næsby.

Møderne er offentlige, så alle er velkomne, men tilhørere har ikke taleret.

Mødedatoer kan ses nedenfor og i "Aktivitetskalenderen".

 

 

Kalender

25feb kl. 18:30

Offentligt menighedsrådsmøde

25feb kl. 18:30

Kasserer

Morten Øbro Pedersen
Ågade 42
5270 Odense N

Formand

Parly Dupont Larsen
Store Klaus 41,
5270 Odense N. 

tlf. 66182828 / 60751150
E-mail: formand@naesbysogn.dk

Kirkeværge

Jørgen Engstrøm
Hedemarken 32
5450 Otterup
E-mail: kirkevaerge@naesbysogn.dk
Tlf. 66189779 / 51200931.

Kontaktperson

Jørgen Ærenlund Olsen
Bogensevej 18
5270 Odense N
E-mail: kontaktperson@naesbysogn.dk

Sognepræst og Formand for aktivitetsudvalget

Dennis Jessen Jørgensen
er født medlem af menighedsrådet.

Medlem

Ulla Foged Lund
Store Klaus 16,
5270 Odense N

Medlem

John Braad Hansen 
Klokkevænget 12,
5270 Odense N.

Sognepræst

Marie Holm
Er født medlem af menighedsrådet.

Medlem

Sanne Holton
Maryvænget 17
5270 Odense N
E-mail: sanneholton@gmail.com
Tlf. 61611732

På orlov pga. Militæret.

Formand for Bygnings- og kirkegårdsudvalget

Illona Bokær
Thune Nielsens Vej 48
5270 Odense N
23 30 48 11
Thune48@hotmail.com

Medlem

Rasmus Schnefeld
Lyngmosevænget 4
5000 Odense C
21 81 23 24
rasmus@schnefeld.dk

Medlem

Kenneth McKay Boyle
Njalsvej 159
5210 Odense NV
23 27 13 79
Kenneth.boyle@skolekom.dk

Bygningssagkyndig for menighedsrådet

Sten Jensen

Suppleant

 

Solveig Troelsen