Du er her: 

Menighedsrådets opgaver

 1. Understøtte og deltage i kirkens liv og vækst.

 2. Værne og vedligeholde kirkegården med
  tilhørende bygninger og sørge for at tilpasse
  kirkegården efter behovet for gravsteder.

 3. Vedligeholde præstegårdene.

 4. Administrere kirkens økonomi.

 5. Varetage funktionen som arbejdsgiver for
  kirkens og kirkegårdens personale.

 6. Værne og vedligeholde kirken og kirkens
  øvrige bygninger.

Temadag / Budget 2018 mål

Temadag Klik her!

Budget 2018 mål Klik her!

Menighedsrådet

Hvem er i Menighedsrådet?

Menighedsrådet består af formand Illona Bokær, næstformand & kontaktperson Leif Mikkelsen, kasserer Morten Øbro Pedersen, kirkeværge Jørgen Engstrøm, Rasmus Schnefeld, Flemming Mørch Vilster, Kenneth Mc Kay Boyle, Eva Gotfred-Rasmussen, Ulla Foged Lund, Knud Toft, sognepræst Marie Holm og sognepræst Dennis Jessen Jørgensen. 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder holdes normalt den sidste tirsdag i måneden kl. 18.30 undtagen juli og december måneder. Afvigelser kan dog forekomme. Møderne holdes i Sognegården, Bogensevej 92, Næsby.

Møderne er offentlige, så alle er velkomne, men tilhørere har ikke taleret.

Mødedatoer kan ses nedenfor og i "Aktivitetskalenderen".

 

 

Kalender

26jan kl. 18:30

AFLYST: Offentlig menighedsrådsmøde

Pga. Corona restriktionerne gældende frem til den 7. februar 2021, må vi desværre …

26jan kl. 18:30
23feb kl. 18:30

Offentlig menighedsrådsmøde

23feb kl. 18:30

Formand

Illona Bokær
Thune Nielsens Vej 48
5270 Odense N
formand@naesbysogn.dk
Tlf. 23 30 48 11

 

 

Kontaktperson

Leif Mikkelsen
Stavisvej 29
5270 Odense N
kontaktperson@naesbysogn.dk
Tlf. 21 81 10 14

 

 

Kasserer

Morten Øbro Pedersen
Ågade 42
5270 Odense N
morten.aagade@gmail.com
Tlf. 25 62 64 64

 

 

Medlem

Ulla Foged Lund
Store Klaus 16
5270 Odense N
ulla_lund@hotmail.com
Tlf. 66 18 09 85

Kirkeværge

Jørgen Engstrøm
Hedemarken 32
5450 Otterup
kirkevaerge@naesbysogn.dk
Tlf. 51 20 09 31

Medlem

Rasmus Schnefeld
Lyngmosevænget 4
5000 Odense C
rasmus@schnefeld.dk
Tlf. 40 81 28 44

Medlem

Eva Gotfred-Rasmussen
Jennyvænget 18
5270 Odense N
heet@dlgtele.dk
Tlf. 20 72 38 50

Medlem

Knud Toft
Kroggårdvej 24
5270 Odense N
hr.k.toft@gmail.com
Tlf. 50 66 06 04

Medlem

Kenneth McKay Boyle
Njalsvej 159
5210 Odense NV
kenneth.mckay.boyle@gmail.com
Tlf. 23 27 13 79

Medlem

Flemming Mørch Vilster
Ågade 79
5270 Odense N
fvilster@yahoo.dk
Tlf. 23 96 43 90

Sognepræst

Dennis Jessen Jørgensen
Lundsvænget 22
5270 Odense N
djj@km.dk
Tlf. 29 16 06 40

Sognepræst

Marie Holm
Bogensevej 94
5270 Odense N
mah@km.dk
Tlf. 21 47 45 50Bygningskyndig for Menighedsrådet

Steen Jensen
Stavisvej 41
5270 Odense N
stavisvej@gmail.com
Tlf. 20 74 43 28 

Medarbejderrep.

Jens-Ole T. Rasmussen
naesbygraverkontor@mail.dk
Tlf. 23 21 88 26

Referent og sekretær for Menighedsrådet

Rikke Abildskov Lynge
ral@km.dk
Tlf. 66 18 01 78

Suppleant

Aksel Hansen