Du er her: 

Menighedsrådets opgaver

 1. Understøtte og deltage i kirkens liv og vækst.

 2. Værne og vedligeholde kirkegården med
  tilhørende bygninger og sørge for at tilpasse
  kirkegården efter behovet for gravsteder.

 3. Vedligeholde præstegårdene.

 4. Administrere kirkens økonomi.

 5. Varetage funktionen som arbejdsgiver for
  kirkens og kirkegårdens personale.

 6. Værne og vedligeholde kirken og kirkens
  øvrige bygninger.

Temadag / Budget 2018 mål

Temadag Klik her!

Budget 2018 mål Klik her!

Menighedsrådet

Hvem er i Menighedsrådet?

Menighedsrådet består af formand Parly Dupont Larsen, næstformand Jørgen Ærenlund Olsen, kasserer Morten Øbro Pedersen, kirkeværge Jørgen Engstrøm, Rasmus Schnefeld, John Braad Hansen, Kenneth Mc Kay Boyle, Sanne Holton, Ulla Foged Lund, Illona Bokær (ej tilstede), sognepræst Marie Holm og sognepræst Dennis Jessen Jørgensen. 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder holdes normalt den sidste tirsdag i måneden kl. 18.30 undtagen juli og december måneder. Afvigelser kan dog forekomme. Møderne holdes i Sognegården, Bogensevej 92, Næsby.

Møderne er offentlige, så alle er velkomne, men tilhørere har ikke taleret.

Mødedatoer kan ses nedenfor og i "Aktivitetskalenderen".

 

 

Kalender

27okt kl. 18:30

Offentligt menighedsrådsmøde.

27okt kl. 18:30

Kasserer

Morten Øbro Pedersen
Ågade 42
5270 Odense N
morten.aagade@gmail.com
Tlf. 25 62 64 64

Formand

Parly Dupont Larsen
Store Klaus 41,
5270 Odense N.
formand@naesbysogn.dk
Tlf. 66 18 28 28 / 60 75 11 50

Kirkeværge

Jørgen Engstrøm
Hedemarken 32
5450 Otterup
E-mail: kirkevaerge@naesbysogn.dk
Tlf. 66 18 97 79 / 51 20 09 31

Kontaktperson

Jørgen Ærenlund Olsen
Bogensevej 18
5270 Odense N
E-mail: kontaktperson@naesbysogn.dk
Tlf. 51 31 90 01

Sognepræst og Formand for aktivitetsudvalget

Dennis Jessen Jørgensen
er født medlem af menighedsrådet.
Lundsvænget 22
5270 Odense N
djj@km.dk
Tlf. 29 16 06 40

Medlem

Ulla Foged Lund
Store Klaus 16
5270 Odense N
ulla.lund@hotmail.com
Tlf. 66 18 09 85

Medlem

John Braad Hansen 
Klokkevænget 12 
5270 Odense N.
john.braad.hansen@gmail.com
Tlf. 60 95 02 81

Sognepræst

Marie Holm
Er født medlem af menighedsrådet.
Bogensev ej 94
5270 Odense N
mah@km.dk
Tlf. 2147 4550

Medlem

Sanne Holton
Maryvænget 17
5270 Odense N
E-mail: sanneholton@gmail.com
Tlf. 61611732

På orlov pga. Militæret.

Formand for Bygnings- og kirkegårdsudvalget

Illona Bokær
Thune Nielsens Vej 48
5270 Odense N
Thune48@hotmail.com
Tlf. 23 30 48 11

Medlem

Rasmus Schnefeld
Lyngmosevænget 4
5000 Odense C
rasmus@schnefeld.dk
Tlf. 21 81 23 24

Medlem

Kenneth McKay Boyle
Njalsvej 159
5210 Odense NV
kenneth.mckay.boyle@gmail.com
Tlf. 23 27 13 79

Bygningssagkyndig for menighedsrådet

Sten Jensen
Stavisvej 41
5270 Odense N
stavisvej@gmail.com
Tlf. 20 74 43 28 

Suppleant

 

Solveig Troelsen