Lov om Menighedsråd

I Lovens Kapitel 3 er anført om følgende udvalg:

Menighedsrådet nedsætter et stående udvalg til varetagelse af Menighedens interesser med hensyn til kirken, kirkegården m.m.

Kirke/kirkegård og bygningsudvalg er det stående ud og varetager interessen med drift og vedligeholdelse af kirken og kirkegården, samt præsteboliger og sognegård med tilhørende bygninger i samarbejde med Kirkeværge, Graver og Kirketjener.
Der foreligger vedtægt for udvalget med nærmere beskrivelser.

Aktivitetsudvalget planlægger og gennemfører kirkens aktiviteter, som blandt andet består af møder m.m.
Forretningsorden for udvalget foreligger.

Redaktionsudvalget er ansvarlig for udgivelse af Næsby Kirkeblad.
Ansvarshavende redaktør er på skift de 2 præster.

Kunstudvalget varetager skiftende kunstudstillinger i Sognegården.