Du er her: 

Sogneadresser

Præster

Marie Holm, kbf
mobil: 21474550
Mail: mah@km.dk
Bogensevej 94 5270 Odense N
Træffes efter aftale mandag fri

Dennis Jessen Jørgensen
Tlf. 66 18 24 19 , E-mail: djj@km.dk
Lundsvænget 22, 5270 Odense N.
Træffes sikrest hverdage kl. 12-13,
undtagen mandag. Lørdag efter aftale.

Øvrige ansatte

Kordegn

Marianne Skovgaard Nielsen

E-mail:naesby.sognhjallese@km.dk
Tlf. 66 18 01 78.
Sognegården, Bogensevej 92, 5270 Odense N.
Træffes mandag-onsdag kl. 10-13.
Torsdag 12-16, Fredag lukket

Kirketjener

Leif Skovlund Madsen
27 26 22 44
E-mail: kirketjener@naesbysogn.dk

Sogneadresser

Graver

Jens-Ole T. Rasmussen
Tlf. 66 18 00 89/23 21 88 26.
E-mail: graver@naesbysogn.dk
Træffes hverdage 12-12.30.
Privat: 64 89 25 20 .
Odensevej 120, 5471 Søndersø.

Organist

Anne Buch Hansen

E-mail: organist@naesbysogn.dk
Arb.tlf. 66 18 45 16 .
Gudrunvænget 18, 5270 Odense N.

Formand for menighedsrådet

Parly Dupont Larsen
Store Klaus 41, 5270 Odense N
tlf. 66 18 28 28 / 60 75 11 50
E-mail: formand@naesbysogn.dk

Kirkeværge

Jørgen Engstrøm
E-mail: kirkevaerge@naesbysogn.dk
Tlf. 66 18 79 97 / 51 20 09 31 
Søhusvej 74, 5270 Odense N.

Kirkens hjemmeside

www.naesbysogn.dk