Fødsel

Et barns fødsel anmeldes til kirkekontoret af jordmoderen.

Forældre, der ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal indberette omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk

Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.