Du er her: 

Hvorfor æder de kristne evig og altid?

Af: Marie Holm
Man hører nogle gange kritiske røster ytre sig om, hvorfor folk dog ikke kan gå i kirke uden, der skal være én eller anden form for mad og drikke involveret.

Af Marie Holm

I de gode gamle dage kom folk da i kirke for den åndelige føde uden at skulle lokkes med kaffe og wienerbrød, lyder det. 

Kristne er sammenspiste
Men argumentet holder ikke. For det forholder sig faktisk sådan, at de allerførste kristne samledes om både at bede og spise sammen. De mødtes på tværs af alle samfundslag hjemme hos hinanden søndag aften med medbragt mad, som de deltes om. Fællesskabet om måltidet er altså iboende i den kristne tradition som det sted, hvor man bliver ”spist sammen” til en enhed på trods af alle skel. 

Kristne spiser alt – også Gud
Den forståelse udspringer selvfølgelig af det, som man gang på gang kan læse om i Bibelen. Nemlig hvordan Jesus selv spiste med alle slags mennesker – også dem, der ellers stod uden for samfundets gængse fællesskab så som de syge, drankerne og svindlerne. 

Det fortælles også i Bibelen, at de første kristne fik et tegn fra Gud om, at intet mad er forbudt at spise. Siden har kristne kastet sig over alle bordet glæder – men ikke nok med det – kristne kaster sig endda også over deres egen Gud og spiser ham. 

Det er selvfølgelig sket på opfordring af Jesus selv, der under sit sidste måltid giver den særlige besked til sine disciple; jeg er hos jer, når I spiser brødet og drikker vinen for det er mit legeme og blod. Kristne er altså ikke kun spist sammen i et fællesskab med andre kristne, men i særdeleshed også spist sammen i et fællesskab med Gud, der bliver en del af os, når vi går til nadver. 

Kristne kaffebønner
Der er altså igen grund til at skamme sig over at drikke en kop kirkekaffe og spise en småkage efter en gudstjeneste fyldt med budskabet om, at Jesus er livets brød og den, der kommer til ham, skal aldrig sulte og den, der tror på ham, skal aldrig tørste. For hver en slurk kaffe skriver man sig ind i den lange forhistorie af kristne, der har taget til sig, at uden mad og drikke duer kirken ikke. 

Med de ord vil vi gerne byde velkommen til det nyeste tiltag i kirken: 

Sjælefred og smør-selv-mad
Et enkelt koncept med fælleskabet omkring gudstjenesten og måltidet i hovedsædet. 

Kort og godt er alle kirkegængere velkomne til en let smør-selv-frokost i sognegården efter gudstjenesten én søndag om måneden. 

Mad og kaffe er gratis. Øl: 10 kr. Vand: 5 kr. 

Del dette: