Du er her: 

Make-over til Næsby Kirkes profil

I de seneste måneder har kirkens PR- og medieudvalg arbejdet sammen med cand.mag i designledelse, Morten Juul Velander om at lave duen fra kirkens altertavle om til kirkens nye logo. Duen er valgt, fordi den er et flot, enkelt motiv, men også fordi den flyvende duen på fineste vis illustrerer kirkens motto: ”Næsby Kirke – en nærvær-ende kirke i bevægelse”. Vi håber, I vil glæde jer over duen, når I læser kirkebladet, får brev fra kirken eller ser på hjemmesiden. Netop hjemmesiden har også, med Mortens hjælp, gennemgået en forandring – både hvad angår udseende og indholdsmæssigt – som vi håber, I ligeledes vil tage godt imod. Gå endelig ind og se på: www.naesbysogn.dk

Del dette: