Næsby Kirke

Næsby får egen kirke i selvstændigt sogn.

Tanken om en kirke i Næsby lægges offentligt frem i april 1938.
Der blev sammenkaldt til et orienterende møde på Næsby Skole tirsdag den 26. april for at vække endnu flere beboeres interesse for at rejse en kirkesal eller måske en kirke.

Se meget mere i afsnittet om historie for Kirke og Sognegård.

Da Næsby Kirke blev til

Dette dokument er fra arkivet, men hvem var var Hans Henrik Jacobsen?

Kender du identiteten, så skriv til webmaster.

Klik her for ar se dokumentet

Sognets historie

Næsby Kirke udgav i 2002 et jubilæums skrift i forbindelse med Kirkens 60 års jubilæum, heri er ligeledes lidt af historien om Næsby Sognegårds opførelse.
Klik på billedet for at se skriftet!

I 2007 blev 2. udgave med supplement udsendt.

Jubilæumsskriftet er udarbejdet af Johannes Wendt-Larsen, som var kirkeværge ved Næsby Kirke fra 1992 til 2004.

Kirkeskibet

Januar 1962: Modelskib til Næsby Kirke

Maskinarbejder Mogens Christensen, Næsby, var en ivrig modelskibsbygger, og for 50 år siden færdiggjorde han denne flotte model af Skoleskibet Danmark.
Ifølge efter udsagn havde han brugt et par tusinde arbejdstimer på projektet, og da den ca. 1 meter lange model var færdig, besluttede han sig for at forære den til Næsby Kirke.

Kilde: Fyens Stiftstidende, lørdag den 21. januar 2012

Træk af Næsby Kirkes historie

Nedenstående indlæg er udarbejdet af menighedsrådsmedlem Knud Toft

Næsby Kirke

Op igennem 1930erne opstod der i Næsby et større og større behov for kirkelige aktiviteter. Der var en del større gårde i området med tilsvarende stort folkehold.
Desuden var folk fra Odense begyndt at købe byggegrunde til en rimelig pris i området. Selvbyggerhuse var arbejdernes chance for at skaffe egen bolig. Afstanden til Næsbyhoved-Broby Kirke var dog stadig lang, og selv om pastor N. P. Hansen (Allesø/Næsbyhoved-Broby) fra april 1936 havde holdt en månedlig gudstjeneste i et klasseværelse på Næsby Skole, opstod der alligevel et behov for en kirkesal eller et kapel til brug for Næsbys beboere.

26. april 1938 blev der derfor indkaldt til et orienterende møde på Næsby Skole for at skabe interesse for at rejse en kirkesal eller måske en kirke i Næsby.
Optimismen i forsamlingen var stor, og det blev vedtaget at nedsætte et kirkeudvalg på 15 personer.

Efter mange problemer med at få økonomien på plads, en del ældre mennesker kan sikkert huske det berømte lotteri, hvor hovedgevinsten var en Opel Kaptajn, og mange problemer med at finde en passende grund, kom der endelig i april 1939 et gennembrud.
Gårdejerne Sørine og Hans Thune Nielsen på Møllegård skænkede det område, som nu rummer kirke og kirkegård, samt yderligere et areal til indkørsel, parkeringsplads og opførelse af en præstegård.

Med kirkeministerens godkendelse kunne byggeriet herefter sættes i gang under ledelse af arkitekt Knud Brücker. (Mindet ved indskrift til højre for indgangen).
Kirken blev en landsbykirke i moderne stil og et murværk med mange håndværksmæssige finesser.

På trods af den nye kirke forblev Næsby et kirkedistrikt under Allesø/Næsbyhoved-Broby sogn indtil 15. juli 1965, hvor Næsby blev et selvstændigt sogn med pastor Erik Knudsen som den første sognepræst. 

Menighedsrådet kan kun opfordre til, at I kommer og ser interiøret selv, men nævnes skal dog krucifikset på nordvæggen  og glasmosaikken i korgavlen.
Begge disse kunstværker er dog kommet til efter kirkens indvielse 13. dec. 1942.

Vores kirkegård er ligeledes et besøg værd. Det velholdte område rummer mulighed for gravstedstyper af både traditionel og mere moderne art.

Den 27. aug. 1989 var en stor dag for sognet. 
Vi havde fået en sognegård, som både rummer administration, og som også er en ideel ramme om de mange aktiviteter, som foregår i menigheden.
 
(Kilde: Johs. Wendt-Larsen: Næsby Kirke 60 år)

75 års jubilæum

Jubilæumsskriftet er supplement for perioden 2002 - 2017.
Udarbejdet af tidl. menighedsrådsmedlem og kirkeværge Johannes Wendt-Larsen, Næsby.