Opførelse af Næsby Sognegård

Forud for grundstensnedlæggelsen havde følgende begivenheder fundet sted:
Oktober 1985 - fem arkitektfirmaer afgiver skitseforslag til en kommende sognegård.
December 1985 - arkitekterne Inger og Johannes Exners projekt vedtages og godkendes af Kirkeministeriet.
Januar 1987 - nedrivningen af de gamle bygninger afsluttet.

Grundstensnedlæggelsen skete lørdag den 3. september 1988.
Den tages i brug søndag den 27. august 1989 efter højmessen i Næsby Kirke.

Læs mere i Jubilæums skriftet fra side 46. Klik her!

 

Sognegården præmieret som byggeri 1990

Ved en sammenkomst fredag den 5. oktober 1990 på Odense Slot var rådmand Lennart Larsson vært ved en højtidelighed i "Rosensalen" i stueetagen midt i slottet med udsigt til Kongens have.
Her modtog bygherrerne ved seks afsluttede byggerier fra 1989 præmier.

Der var diplomer til bl. Næsby Menighedsråd ved Sven Myltoft og arkitekterne Inger og Johannes Exner samt en bronzeplade til indmuring som erindring om præmieringen.

Som beboer i Næsby ved man nok, at sagkyndige udefra syntes det samme, og ved denne lejlighed fik vi papir på det.

Bronzepladen blev afsløret i entreen i Sognegården ved et åbent hus arrangement søndag den 25. november om eftermiddagen.

 

 

Sognegården.

Sognegården er bygget med det hovedformål at huse følgende faciliteter: konfirmand / mødelokaler, kontorer og faciliteter for kirkens personale.

Ansvar for den daglige drift påhviler Kirke/Kirkegård og Bygningsudvalget, valgt af menighedsrådet for 4 år ad gangen. Udvalget er ansvarlig over for menighedsrådet.
Kirketjeneren fører det daglige opsyn og kordegnen træffer aftaler om reservering og informerer kirketjeneren.

For Sognegården er der følgende Regulativ, vedtaget af Menighedsrådet den 26. september 2017.

Se regulativet her!